CONE PENETRATION TESTING (CPT) DENEYİ


 

Zemin Etüt Raporu hazırlanılması için Cone Penetratıon Testıng (CPT) deneyi yapılacaktır. Yapılacak çalışma ASTM D5778-95 Reapproved 2000 Standard Test Method for Performing Electronic Friction None and Piezocone Penetration Testing of Soils şartnamesinde belirtilen kriterlerde yapılacaktır.

CPT testi zeminin Koni direnci (qc), Sürtünme direnci (fs), Boşluk suyu (u2), vb. gibi parametrelerinin tespiti amacıyla uygulanan bir testtir. Temel prensip olarak probun zemine saniyede 2cm mertebesinde ilerlemesine dayanmaktadır. Genel uygulama biçimi ve yapım metodolojisi (Şekil-1) ve (Şekil-2)’de verilmektedir.

Şekil-1. CPT Anlatım Diagramı-1

Şekil-2. CPT Anlatım Diagramı-2

  • Kullanılan Ekipmanlar ( Kamyon üzerine monte edilmiş Hollanda’dan ithal max 20 ton kapasiteli CPT Test ekipmanı vardır. )

  1. STAND-ALONE PENETROMETER PUSHER 200 kN (Şekil-3): Tije bağlı konik probun zemine itme görevini yapar.

  2. Buttons and Connections (Şekil-4): Konik Probdan alınan bilgilerin aktarıldığı Data algılar.

  3. Electrical CPT System (Şekil-5): Bütün sistemin Elektriksel verilerden dağıtımı ve algımasını sağlar.

  4. Electrical CPT Cone (Şekil-6): Zemine uygulanan batırılma yöntemiyle algılayıcı sensörleri vasıtasıyla dataya veri aktarır.

  5. Hydraulıc power-pack (Şekil-7): İtme gücünü sağlayıcı hidrolik sistemdir.

 


Şekil-3. Kullanılan ekipmanlar-1

Şekil-4. Kullanılan ekipmanlar-2

Şekil-5. Kullanılan ekipmanlar-3

Şekil-6. Kullanılan ekipmanlar-4

Şekil-7. Kullanılan ekipmanlar-5