İNKLİNOMETRE ÖLÇÜMÜ

 

İnklinometre cihazı, sahada açılmış inklinometre kuyularında eksenlerinden yatay sapmalarını ölçmek için kullanılmaktadır. Ölçülen sapmalar, trigonometrik fonksiyonlarla ifade edilebilecek hale dönüştürülebilmektedir. Art arda yapılacak olan ölçümler, stabil olmayan eğimlerin, derinliğin ve yanal hareket oranlarının belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

İnklinometre cihazı “bluetooth” özelliklidir ve “Probe Tipi İnklinometre” ( Probe Type Inclinometer) dir. Biaxial Probe, Kablosu, Kablo Makarası, Kablo Bağlantı Kutusu, PDA, PDA Bataryası, Bağlantı Kabloları ve Batarya Şarj Cihazından oluşmaktadır. Probe, içerisine 90° lik arayla yerleştirilmiş 4 adet yiv bulunduran esnek dairesel bir boru içerisine  gönderilerek kullanılmaktadır. Probe daki bluetooth vericisi PDA (el tipi bilgisayar) bağlı bulunmaktadır ve yapılan ölçümleri görsel verilere, grafik formlara dönüştürebilmektedir.

Genel prosedür, inklinometreyi delik dibine indirdikten sonra okumalara aşağıdan yukarıya doğru başlamaktır. Her seferinde inklinometrenin ilk yapılan okumayla aynı derinliğe indirildiğinden emin olunmalıdır. 50 cm aralıklarla okumalar alınarak inklinometre deliğin tepesine kadar yükseltilir. Daha sonra inklinometre borudan çıkartılır, kılavuz bu kez karşı yive denk gelecek şekilde 180° döndürülerek, inklinometre borusunun dibine indirilir. Delik tepesine kadar okumalar aynı şekilde alınır. Bu prosedür, okumaları elde etmek için, karşılıklı bir yiv çifti için (+) ve (–) yönlerde 2 kez okuma alınmak üzere tekrar edilir. 

 1. İNKLİNOMETRE CİHAZI KULLANIM ALANLARI
 • Özellikle Yüksek yapı, Avm, Nitelikli yapıların temel kazı yapımı esnasında iksa sistemlerinin yatay deplasman ölçümlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

 • Şev Stabilitesi takibi için veya heyelan olabilecek bölgelerin deplasman takibi yapılabilmektedir.

 

 • Baraj gibi zemine basınç kayaklı yapıların zeminde oluşabilecek yer değişimlerinin takibi amaçlı kullanılmaktadır.

 

YASAL ZORULULUKLAR

 • Çevre ve Şehir Bakanlığını Yapı İşleri Genel müdürlüğünün 31/08/2018 tarihli, 84122464 sayı, «Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler» konulu 2018/10  Genelgesiyle 1.5. Maddesindeki Performans Ölçümleri ve Kriterleri kapsamında İnklinometre Ölçümleri konusunda özellikle zayıf temelli iksa sistemlerinde kullanımı konusunda zorunluğu belirtilmiştir.


 

 1. İNKLİNOMETRE ÇALIŞMA PRENSİBİ (MANUEL VE OTOMATİK KULLANIM)

 

Manuel İnklinometre cihazı 3 ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar;

  1. İnklinometre Probu;
  2. İnklinometre Makarası(50-100 mt’lik kablo)
  3. İnklinometre El bilgisayarı

  1. İnklinometre Probu;

İnklinometre probu düşey veya yatay konumlandırılmış 60-70 mm çaplarındaki inklinometre borularının içerisine indirilerek veya konumlandırılarak her 50 cm de bir çekilerek bulunduğu bölgenin noktasal olarak dijital açı ölçer ile açısı ölçülür. Bu ölçümler elektronik olarak yapılmaktadır.

İnklinometre probu düşey ölçümlerde A(+) ve A(-) olmak üzere iki defa açı ölçümleri yapılır.

A(+) ve A(-), B(+) ve B(-) ölçümü yapan sensörler vasıtasıyla açı ölçümü yapılmaktadır. Maksimum 30 derecelik açıyı ölçebilmektedirler.

  1. İnklinometre Makarası;

İnklinometre kablo makaraları 50-100 mt kapasiteli olup, İnklinometre probuna soket bağlantısı yapılır.

  1. İnklinometre El Bilgisayarı;

İnklinometre el bilgisayarı ile inklinometre kablo makarası arasındaki bağlantı bluetooth ile sağlanmaktadır. Ölçüm yapılan inklinometre açı ölçüleri el bilgisayarına otomatik olarak kayıt edilmektedir.

Her bir kuyu deriliğinde alınan A yönünde ve B yönündeki değişimler derinliğe bağlı olarak kayıt altına alınmaktadır.


Inclinalysis Software ICB0018I

Digital MEMS Inclinometer System ICB0021X